LAMPA: Politikas jaunās sejas: saruna ar jauniešiem, kuri kandidē Pagājis

Tiešsaistē
14.30 3.09.20

Vairāk info pasākuma Facebook eventā.