Our People

Dan Avangard

Aktīvists

Esmu Protestā, jo uzskatu, ka jaunieši ir nākotne, tāpēc mums kā jauniešiem ir jāveido sabiedrība, kurā nav naida, ir cieņa, mīlestība un sapratne. Darbojos LGBT+ jautājumos.

Tīna Blūma

Aktīviste

Esmu Protestā, jo vēlos vienlīdzīgas tiesības visiem, vēlos aizstāvēt mazākumu un  vēlos līdzvērtību visiem dzimumiem. Kā arī man svarīga ir ilgtspējīga vide un resursu saudzēšana.

Marta Bogustova

Aktīviste

Man ir liela motivācija aktīvi iesaistīties organizācijā, kas pastāv par vienlīdzīgu, zaļu un iekļaujošu sabiedrību. Par sabiedrību, kas pieņem un atbalsta viens otru.

Kristiāna Bruce

Ārlietu sekretāre

Vēlos valsti, par kuru ar lepnumu var teikt, ka esam daļa no ES. To var panākt tikai, ja tās sabiedrība kļūst iekļaujoša ikvienam, īpaši tiem, kuru balsīs neklausās.

Niks Derums

Pārstāvis "Progresīvie" valdē

Es degu par to, lai ekonomika strādātu sabiedrības, nevis šauras bagātās elites labā. Par zemeslodi man pat nav jādeg — tā deg pati.

Ralfs Dzerkals

Aktīvists

Esmu Protestā, jo gribu aizstāvēt savus uzskatus un tos, kuriem bail pašiem runāt par sev svarīgām problēmām. Esmu aktīvists, jo vēlos lai mani sadzird, lai varu ietekmēt man interesējošus jautājumus un to risinājumus.

Marta Jansone

Valdes sekretāre

Esmu "Protesta", jo uzskatu, ka “Protests” sniedz jauniešiem iespēju aizstāvēt savas vērtības – vienlīdzību, brīvību un zaļu eiropu.

Marika Kacare

Aktīviste

Mani uztrauc, ka pasivitāte un vienaldzība ļauj netaisnībām turpināties. Es vēlos būt darījusi visu, kas manos spēkos, lai nekaunētos, kad pēc vairākām paaudzēm cilvēki atskatīsies uz šī laika normām kā kaut ko cietsirdīgu.

Niklāvs Kadiķis

Aktīvists

Darbošanās Protestā dod iespēju jauniešiem apvienoties un cīnīties par viņu tiesībām Latvijā. Iestājoties par iekļaujošām un zaļām vērtībām, Protests var kļūt arvien vairāk atpazīstamāks jauniešu un citu organizāciju vidū.

Katrīna Kalnbērza

Drošas vides cilvēks

Priecājos par iespēju būt Protestā, jo varu iestāties par savām vērtībām un darīt savu sirdslietu — aizstāvēt vienlīdzību, brīvību un tiesības.

Selma Levrence

Valdes locekle

Es esmu Protestā, jo man ir svarīga vienlīdzība un katra cilvēka tiesības Latvijā, īpaši to cilvēku, kuri ikdienā saskaras ar dažādu veidu diskrimināciju — LGBT+ kopiena un etniskās minoritātes.

Sindija Mierture

Aktīviste

Iestājos Protestā, jo vēlos no diskriminācijas, homofobijas, rasisma brīvu Latviju. Gribu, lai tiek sadzirdēti tie, kuriem Latvijā balss nav dota.

Ričards Alans Miezītis

Valdes loceklis

Es redzu jauniešu un visas sabiedrības iesaisti politiskajos procesos kā vienu no svarīgākajiem priekšnosacījumiem spēcīgai demokrātijai. Protestam ir liela loma cīņā par šādu demokrātiju.

Dainis Miglāns

Aktīvists

Es protestēju par vienlīdzīgu sabiedrību gan dzīves līmeņa, gan arī cilvēktiesību ziņā, lai Latvija būtu bez nabadzības un naida un lai mūsu planētai ir nākotne — ar katram reģionam atbilstošiem laikapstākļiem.

Anna Norvele

Aktīviste

Esmu Protestā, jo cenšos dzīvot saskaņā ar teicienu “esi tas cilvēks, kuru tev vajadzēja, kad biji jaunāks”.

Justīne Panteļējeva

Aktīviste
Man Protests ir iespēja mainīt un ietekmēt procesus, tā lai tie būtu iekļaujošāki, demokrātiskāki un atbildīgāki pret mums visiem.

Pablo

Aktīviste

Iestājos par visiem jautājumiem — LGBTQIA+, antirasisms, feminisms, mentālā veselība, utt., jo tas viss iet roku rokā. Mums nevar būt viens bez otra.

Baiba Puisīte

Aktīviste

Esmu Protestā, jo uzskatu, ka gan šodienas, gan nākotnes aktīvismam jābūt intersekcionālam. Nevēlos stāvēt malā, esot ierobežota vienā lauciņā, ja varu iestāties par vairākiem sev svarīgiem jautājumiem vienlaikus.

Lūcija Pulka

Aktīviste

Protests ir vieta, kur jaunieši var justies sadzirdēti un cīnīties par to, lai mūsu intereses netiek izslēgtas no politiskajiem procesiem. Esmu par cilvēcību, sapratni un atvērtību.

Agnese Radziņa

Drošas vides cilvēks

Protestā gribu katrā jautājumā apzināt un izcelt sistemātiskus trūkumus, kas noved pie marģinalizētu grupu diskriminācijas, un ievērot intersekcionālisma prakses iekļaujoša naratīva un vides veidošanā.

Anna Rebeka Roziņa

Aktīviste

Esmu Protestā, lai darbotos kopā ar citiem jauniešiem, kas iestājas par man svarīgām vērtībām — iekļaujošu un zaļu sabiedrību. Lai kopā mēs veidotu pasauli par vietu, kurā ikviens jūtas uzklausīts un pieņemts.

Kaspars Rozītis

Aktīvists

Esmu Protestā savu diagnožu - vientulības, pesimisma un nihilisma - dēļ, taču izrakstīju sev zāles - sociāldemokrātiju, vienlīdzību, vides aizsardzību un mieru. Miers ar jums! 

Anna Serova

Aktīviste

Iestājos Protestā, jo ticu, ka jauniešos ir spēks, kas mūs apvieno un rosina cīnīties pret jebkāda veida diskrimināciju. Es vēlos dzīvot sabiedrībā, kurā ABSOLŪTI ikvienam ir tiesības skaļi runāt par savām problēmām un tikt sadzirdētam.

Lūkass Šmeļkovs

Aktīvists

Esmu Protestā, jo vēlos veidot sociāli atbildīgu Latviju: brīvu no marginalizētu grupu apspiešanas, brīvu no nabadzības, smagas ekonomiskās nevienlīdzības un rasisma.

Ance Ulmane

Valdes locekle

Man svarīgais ir vienlīdzīga, iekļaujoša sabiedrība un ilgtspēja. Es vēlos ietekmēt politiskos procesus.

Klāvs Veseļuns

Aktīvists

Esmu Protestā, jo katram ir jāpieliek darbs, lai Latvija būtu daļa no kreisas, zaļas un federālas Eiropas. Klusēšana ir pašreizējā, cilvēkiem neizdevīgā režīma atbalstīšana!