Mūsu cilvēki

Justīne Panteļējeva

Valdes priekšsēdētāja
Man "Protests" ir iespēja mainīt un ietekmēt procesus, tā lai tie būtu iekļaujošāki, demokrātiskāki un atbildīgāki pret mums visiem.

Elizabete Vegnere

Valdes locekle

Es protestēju pret briesmīgo netaisnību un nevienlīdzību, kas eksistē mūsu valstī (un ne tikai) un neiecietību, kas mājo cilvēku sirdīs.

Selma Levrence

Valdes locekle

Es esmu Protestā, jo man ir svarīga vienlīdzība un katra cilvēka tiesības Latvijā, īpaši to cilvēku, kuri ikdienā saskaras ar dažādu veidu diskrimināciju — LGBT+ kopiena un etniskās minoritātes.

Niks Derums

Aktīvists

Es degu par to, lai ekonomika strādātu sabiedrības, nevis šauras bagātās elites labā. Par zemeslodi man pat nav jādeg — tā deg pati.

Ilmārs Cīrulis

Aktīvists

Esmu Protestā, jo interesē garīgā veselība un ar to saistītās situācijas uzlabošana Latvijā.

Marika Kacare

Aktīviste

Mani uztrauc, ka pasivitāte un vienaldzība ļauj netaisnībām turpināties. Es vēlos būt darījusi visu, kas manos spēkos, lai nekaunētos, kad pēc vairākām paaudzēm cilvēki atskatīsies uz šī laika normām kā kaut ko cietsirdīgu.

Dan Avangard

Aktīvists

Esmu Protestā, jo uzskatu, ka jaunieši ir nākotne, tāpēc mums kā jauniešiem ir jāveido sabiedrība, kurā nav naida, ir cieņa, mīlestība un sapratne. Darbojos LGBT+ jautājumos.

Dainis Miglāns

Aktīvists

Es protestēju par vienlīdzīgu sabiedrību gan dzīves līmeņa, gan arī cilvēktiesību ziņā, lai Latvija būtu bez nabadzības un naida un lai mūsu planētai ir nākotne — ar katram reģionam atbilstošiem laikapstākļiem.

Tīna Blūma

Aktīviste

Esmu "Protestā", jo vēlos vienlīdzīgas tiesības visiem, vēlos aizstāvēt mazākumu un  vēlos līdzvērtību visiem dzimumiem. Kā arī man svarīga ir ilgtspējīga vide un resursu saudzēšana.

Ralfs Dzerkals

Aktīvists

Esmu protestā, jo gribu aizstāvēt savus uzskatus un tos, kuriem bail pašiem runāt par sev svarīgām problēmām. Esmu aktīvists, jo vēlos lai mani sadzird, lai varu ietekmēt man interesējošus jautājumus un to risinājumus.

Kaspars Rozītis

Aktīvists

Esmu "Protestā" savu diagnožu - vientulības, pesimisma un nihilisma - dēļ, taču izrakstīju sev zāles - sociāldemokrātiju, vienlīdzību, vides aizsardzību un mieru. Miers ar jums!