Mūsu cilvēki

Dan Avangard

Aktīvists

Esmu Protestā, jo uzskatu, ka jaunieši ir nākotne, tāpēc mums kā jauniešiem ir jāveido sabiedrība, kurā nav naida, ir cieņa, mīlestība un sapratne. Darbojos LGBT+ jautājumos.

Tīna Blūma

Aktīviste

Esmu Protestā, jo vēlos vienlīdzīgas tiesības visiem, vēlos aizstāvēt mazākumu un  vēlos līdzvērtību visiem dzimumiem. Kā arī man svarīga ir ilgtspējīga vide un resursu saudzēšana.

Marta Bogustova

Valdes sekretāre

Man ir liela motivācija aktīvi iesaistīties organizācijā, kas pastāv par vienlīdzīgu, zaļu un iekļaujošu sabiedrību. Par sabiedrību, kas pieņem un atbalsta viens otru.

Niks Derums

Valdes sekretārs

Es degu par to, lai ekonomika strādātu sabiedrības, nevis šauras bagātās elites labā. Par zemeslodi man pat nav jādeg — tā deg pati.

Ralfs Dzerkals

Aktīvists

Esmu Protestā, jo gribu aizstāvēt savus uzskatus un tos, kuriem bail pašiem runāt par sev svarīgām problēmām. Esmu aktīvists, jo vēlos lai mani sadzird, lai varu ietekmēt man interesējošus jautājumus un to risinājumus.

Marika Kacare

Aktīviste

Mani uztrauc, ka pasivitāte un vienaldzība ļauj netaisnībām turpināties. Es vēlos būt darījusi visu, kas manos spēkos, lai nekaunētos, kad pēc vairākām paaudzēm cilvēki atskatīsies uz šī laika normām kā kaut ko cietsirdīgu.

Selma Levrence

Aktīviste

Es esmu Protestā, jo man ir svarīga vienlīdzība un katra cilvēka tiesības Latvijā, īpaši to cilvēku, kuri ikdienā saskaras ar dažādu veidu diskrimināciju — LGBT+ kopiena un etniskās minoritātes.

Sindija Mierture

Valdes locekle

Iestājos Protestā, jo vēlos no diskriminācijas, homofobijas, rasisma brīvu Latviju. Gribu, lai tiek sadzirdēti tie, kuriem Latvijā balss nav dota.

Dainis Miglāns

Valdes priekšsēdētājs

Es protestēju par vienlīdzīgu sabiedrību gan dzīves līmeņa, gan arī cilvēktiesību ziņā, lai Latvija būtu bez nabadzības un naida un lai mūsu planētai ir nākotne — ar katram reģionam atbilstošiem laikapstākļiem.

Anna Norvele

Aktīviste

Esmu Protestā, jo cenšos dzīvot saskaņā ar teicienu “esi tas cilvēks, kuru tev vajadzēja, kad biji jaunāks”.

Justīne Panteļējeva

Aktīviste
Man Protests ir iespēja mainīt un ietekmēt procesus, tā lai tie būtu iekļaujošāki, demokrātiskāki un atbildīgāki pret mums visiem.

Pablo

Valdes locekle

Iestājos par visiem jautājumiem — LGBTQIA+, antirasisms, feminisms, mentālā veselība, utt., jo tas viss iet roku rokā. Mums nevar būt viens bez otra.

Baiba Puisīte

Valdes locekle

Esmu Protestā, jo uzskatu, ka gan šodienas, gan nākotnes aktīvismam jābūt intersekcionālam. Nevēlos stāvēt malā, esot ierobežota vienā lauciņā, ja varu iestāties par vairākiem sev svarīgiem jautājumiem vienlaikus.

Agnese Radziņa

Valdes locekle

“Protestā” gribu katrā jautājumā apzināt un izcelt sistemātiskus trūkumus, kas noved pie marģinalizētu grupu diskriminācijas, un ievērot intersekcionālisma prakses iekļaujoša naratīva un vides veidošanā.

Kaspars Rozītis

Aktīvists

Esmu Protestā savu diagnožu - vientulības, pesimisma un nihilisma - dēļ, taču izrakstīju sev zāles - sociāldemokrātiju, vienlīdzību, vides aizsardzību un mieru. Miers ar jums! 

Anna Serova

Aktīviste

Iestājos Protestā, jo ticu, ka jauniešos ir spēks, kas mūs apvieno un rosina cīnīties pret jebkāda veida diskrimināciju. Es vēlos dzīvot sabiedrībā, kurā ABSOLŪTI ikvienam ir tiesības skaļi runāt par savām problēmām un tikt sadzirdētam.

Lūkass Šmeļkovs

Aktīvists

Esmu Protestā, jo vēlos veidot sociāli atbildīgu Latviju: brīvu no marginalizētu grupu apspiešanas, brīvu no nabadzības, smagas ekonomiskās nevienlīdzības un rasisma.

Klāvs Veseļuns

Aktīvists

Esmu "Protestā", jo katram ir jāpieliek darbs, lai Latvija būtu daļa no kreisas, zaļas un federālas Eiropas. Klusēšana ir pašreizējā, cilvēkiem neizdevīgā režīma atbalstīšana!