Ziedo

Jauniešu organizāciju "Protests" var atbalstīt arī ar ziedojumiem - gan vispārīgi (ar maksājuma mērķi "Ziedojums"), gan konkrētiem mērķiem, ja tos norāda, veicot pārskaitījumu.

Lai veiksmīgi noziedotu, maksājumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un iemaksas mērķis.

Arī biedra nauda ne retāk kā reizi gadā jāiemaksā šajā kontā ar maksājuma mērķi “Biedra nauda”, norādot augstāk minētos personas datus. Ja biedra nauda tiek maksāta par konkrētu periodu, tas jānorāda pie maksājuma mērķa.

Lūk, mūsu konta informācija: 

Saņēmējs: Protests
Konta numurs: LV75UNLA0055001040917
Reģistrācijas nr.: 40008283479
Banka: SEB

Pateicamies par atbalstu, jo katrs ziedojums mums ir ļoti vērtīgs!