Par mums

Kas mēs esam?

Mēs esam skaļi. Mēs esam jauni. Mēs esam radoši. Mēs esam aizrautīgi. Mēs esam idejām bagāti. Mēs gribam rīkoties.

“Protests” ir jaunatnes organizācija, ko veidojuši jaunieši, kuri zina, kādai jābūt organizācijai, kurā varētu justies labi un aktīvi darboties.

Esam dažādu vecumu jaunieši — gan tādi, kas vēl mācās skolā, gan tādi, kas jau studē, gan tādi, kas jau strādā. Mums ir dažādas dzīves pieredzes un intereses. Esam dažādi un tomēr vienoti, ar kopīgiem mērķiem.

Mūsu organizācija ir vieta, kur visu domas un viedokļi tiek uzklausīti un daudzas radošas idejas atrod atbalstītājus. Organizāciju veidojam un vadām visi kopā, uzturot to kā vietu, kur ikviens var justies droši un ērti.

Kādi ir mūsu mērķi?

 • Izglītot jauniešus par svarīgām un aktuālām tēmām, piemēram, politiskajiem procesiem, nevienlīdzību, vides aizsardzību, savu tiesību aizsardzību u. c
 • Iedrošināt jauniešus iestāties par sevi un citiem un aktīvi iebilst pret netaisnību. 
 • Meklēt risinājumus jauniešu problēmām: sociālajai un ekonomiskajai nevienlīdzībai, diskriminācijai, jauniešu pārstāvniecības neesamībai u. c.
 • Aizstāvēt dažādu sabiedrības grupu, piemēram, sieviešu, LGBTQA+, etnisko minoritāšu un citu, tiesības.
 • Rīkot kampaņas, diskusijas un citu veidu pasākumus par jauniešiem aktuālām tēmām.
 • Kļūt par organizāciju, kas aizsargā jauniešu tiesības un ir sadzirdama balss visā Latvijā.
 • Veidot ikvienam jaunietim drošu un atbalstošu vidi, kurā nav jābaidās izpausties, stiprināt savu identitāti un individualitāti.
“Protesta” galvenais mērķis ir vienmēr būt blakus, lai atbalstītu jauniešus un aktīvi iestātos pret netaisnību.

Kāpēc “Protests”?

“Jaunieši jau vienmēr tikai protestē.” Šādus un līdzīgus izteicienus kopš dibināšanas esam dzirdējuši vairākkārt, un jāsaka, ka tas tikai stiprina mūsu pārliecību par nosaukuma izvēli.

Tiesa, mums patīk rīkot un piedalīties protestos un piketos, taču “Protests” nenozīmē vienkārši bezjēdzīgu iebilšanu pret visu un visiem. 

Mēs protestējam pret stagnējošo lietu kārtību (vai drīzāk nekārtību), netaisnību, nevienlīdzību, nabadzību, vienaldzību utt.

Mēs protestējam pret sabiedrības nevēlēšanos izglītoties un izprast atšķirīgo. Mēs protestējam pret sastingumu un bezdarbību. Mēs protestējam pret savtīgumu un savas komforta zonas uzspiešanu citiem. 

Mēs protestējam pret to, ka, lemjot par jauniešiem svarīgiem jautājumiem, netiek ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis un pieredze un par svarīgākiem tiek uzskatīti “pieredzējušu ekspertu” viedokļi.

Varētu teikt, ka mēs protestējam vienmēr. Tomēr ne tādā veidā, kā, virspusēji skatoties, varētu šķist.

Kādas ir mūsu vērtības?
 • Vienlīdzība un solidaritāte.
 • Demokrātija — gan politikā, gan organizācijas pārvaldē, gan ikdienā.  
 • Atklātība un atvērtība — gan starp organizācijas biedriem, gan pret sabiedrību.
 • Cieņa pret sevi, citiem cilvēkiem un pasauli, kurā dzīvojam.
 • Vide — tās aizsardzība, kopšana un saglabāšana.
 • Rīcība tad, kad nepieciešams sniegt palīdzīgu roku, aizstāvēt citus un cīnīties pret netaisnību.