Pievienojies

Pievienojoties jauniešu organizācijai "Protests", tu nokļūsi starp aktīviem cilvēkiem ar interesi par apkārt notiekošo un vēlmi cīnīties par savām vērtībām.

Mūsu biedriem un brīvprātīgajiem ir iespēja gan diskutēt par sev svarīgām problēmām, gan uzzināt un plānot, kā tās risināt. Pie mums atradīsi arī iespēju iesaistīties dažādos projektos un varbūt pat piedalīties to rakstīšanā un plānošanā. Katrs jaunietis pie mums  noteikti atrod kaut ko sev sirdij tuvu!


"Protestā" ir iespējams iesaistīties kā biedram un kā brīvprātīgajam. Brīvprātīgie organizācijā darbojas pirms biedra statusa iegūšanas. Brīvprātīgie var iesaistīties visos “Protesta” rīkotajos pasākumos un darbībās un veltīt laiku “Protestam” pēc saviem ieskatiem. Pēc trim šajā statusā pavadītiem mēnešiem, brīvprātīgais var izvēlēties kļūt par biedru, ja ir aktīvi iesaistījies organizācijas darbībā.

“Protesta” biedru pienākums ir aktīvi iesaistīties organizācijas darbībā, kā arī regulāri maksāt biedra naudu. “Protesta” biedriem ir balsstiesības sapulcēs. 


Ja jūti atbalsi savā sirdī, aizpildi pieteikšanās anketu un, iespējams, jau drīz kļūsi par mūsu brīvprātīgo! Pirms aizpildīšanas noteikti izlasi Par mums un statūtus!