Informatīvais pasākums jauniešiem par darba tiesībām Pagājis

"SPIIKIIZI", Kr. Valdemāra iela 17a
13.00 11.05.19.

Pavasara otrā puse ir laiks, kad daudzi jaunieši meklē vasaras darbu - gan pirmo pieredzi, gan jau atkārtotu. Diemžēl šī ir iespēja darba devējiem būt negodīgiem un nezinošo jaunieti apkrāpt. Būsim reāli - cik daudzi jaunieši ir izlasījuši darba līgumu un būtu spējīgi aizstāvēt savas pārkāptās tiesības?
Aicinām visus interesentus uz informatīvo pēcpusdienu kopā ar tiesībsarga biroja juristēm Zandu Rūsiņu un Annu Krasanovu un Latvijas Aviācijas Arodbiedrības valdes priekšsēdētāju Daci Kavasu, kurā tiks izskaidrotas darbinieku tiesības un pienākumi, doti padomi un sniegtas atbildes uz jūsu jautājumiem!
Būsim SPIIKIIZI pagrabtelpā no plkst. 13.00!

Facebook pasākums: informatīvais pasākums par darba tiesībām