Ievads intersekcionālajā feminismā

08.02.2022 16:43
Pablo
 

Satura brīdinājums: transfobija.

Pēc Oxford Languages vārdnīcas feminisms ir sieviešu tiesību aizstāvība, pamatojoties uz dzimumu līdztiesību. Ko tieši šī definīcija nozīmē? Un vai tā ir iekļaujoša?

Kas ir intersekcionalitāte?

Intersekcionalitāte ir sociālo kategoriju, piemēram, rases, seksuālās orientācijas, dzimtes, ekonomiskā slāņa u. tml. sasvstarpējā krustošanās. Šo kategoriju krustošanās rada dažādus diskriminācijas un privilēģiju veidus, piemēram, baltā sieviete no vidusslāņa ģimenes piedzīvo citādu diskrimināciju nekā indiešu sieviete, kura nāk no mazāk nodrošinātas ģimenes. Intersekcionalitātes terminu 1989. gadā ieviesa Kimberlē Vilijamsa Krenšova.

Kas ir dzimums, dzimte un dzimtes identitāte?

Lai varētu izprast, kas ir intersekcionāls feminisms, ir jāsaprot atšķirība starp dzimumu, dzimti un dzimtes identitāti.

Dzimums ir apzīmējums (vīrietis, sieviete), kuru piešķir ārsts pēc bērna piedzimšanas. Dzimums tiek pamatots pēc dzimumorgāniem un hromosomām. Jāņem vērā, ka šis termins pilnībā neaptver sarežģītās bioloģiskās, anatomiskās un hromosomu variācijas, kas var rasties. Piemēram, sabiedrībā bieži aizmirst par intersex dzimumu, jo bērns parasti tiek audzināts vai nu kā vīrietis, vai kā sieviete. Svarīgi atcerēties, ka dzimšanas brīdī noteiktais dzimums var neatbilst tam, kas notiek cilvēka ķermenī, kā viņi jūtas un identificējas.

Dzimte ir sociāla konstrukcija, kas balstās uz sociālajām normām un sabiedriskajām lomām, kas tiek sagaidītas no indivīdiem, galvenokārt pamatojoties uz viņu dzimumu.

Dzimtes identitāte ir cilvēka paša personiskā piederības sajūta kādai dzimtei. Cisdzimte apzīmē personu, kuras personiskā identitāte atbilst dzimšanas brīdī piešķirtajam dzimumam. Transpersonas ir cilvēki, kuru personiskā piederības sajūta atšķiras no dzimuma, kas viņiem tika piešķirts dzimšanas brīdī. Transpersonas bieži meklē medicīnisko palīdzību, lai veiktu dzimuma maiņu. Bet ir jāatceras, ka transpersona var identificēties ne tikai kā sieviete vai vīrietis, bet arī kā nebināra persona.

Dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga izpratne par vārda "nebinārs" nozīmi, bet būtībā tas apraksta cilvēkus, kuru dzimtes identitāte neietilpst dzimtes binaritātē. Būtiski atcerēties, ka pēc izskata un balss ne vienmēr var noteikt cilvēka dzimti, tādēļ ir svarīgi jautāt, kādus vietniekvārdus noteiktais cilvēks izmanto.

Kas ir intersekcionāls feminisms?

Intersekcionāls feminisms ir izpratne par to, kā sieviešu (vai femme presenting cilvēku) identitāte pārklājās ar citām identitātēm, piemēram, ar rasi, etnisko piederību, reliģiju, ekonomisko stāvokli un seksuālo orientāciju, kā arī kā šo identitāšu pārklāšanās ietekmē veidu, kā viņas (viņi) piedzīvo apspiešanu un diskrimināciju.

Intersekcionalitāte ir sociālo un politisko problēmu vēsturiskā konteksta atpazīšana. Ilga vardarbība un sistemātiska diskriminācija vēsturē ir radījusi dziļu nevienlīdzību. Šīs nevienlīdzības krustojas viena ar otru, liedzot cilvēkiem viņu tiesības un vienlīdzīgas iespējas.

Feminisma kustības

Apskatīsim dažādas feminisma kustības. Gan intersekcionālas, gan tādas, kuras nav iekļaujošas.

Girlboss feminisms ir kustība, kas koncentrējās uz indivīda empowerment, nevis sieviešu tiesībām kopumā. Terminu popularizēja uzņēmēja Sofija Amoruso, kura ir ātrās modes uzņēmuma Nasty Gal dibinātāja. Sākumā var šķist, ka tas ir liels progress, ja sievietēm ir iespēja dibināt un vadīt lielus un pelnošus uzņēmumus. Bet pamatā sievietes, kuras ieņem vadošas pozīcijas uzņēmumos un korporācijās, neatspoguļo sieviešu labklājību kopumā, kā arī tas neveicina reālas sistemātiskas pārmaiņas, lai veicinātu sieviešu tiesības. Kapitālisms ir ekspluatējoša sistēma, neatkarīgi kāds dzimums to vada.

Droši var teikt, ka Girlboss kustība ir cēlusies no liberālā feminisma. Liberālais feminisms nevēlas gāzt vadošās ekonomiskās, politiskās un sociālās struktūras. Šīs kustības mērķis ir reformēt esošās sistēmas, lai sievietes varētu gūt tādus pašus panākumus kā vīrieši. Liberālā feminisma sekotāji parasti ir cilvēki, kuri nāk no ekonomiskā vidusslāņa un atbalsta centrisko politiku. Girlboss un liberālā feminisma praktizētājas pārsvarā ir baltās sievietes ar privilēģijām, piemēram, nāk no vidusslāņa vai turīgas ģimenes un ar iespēju iegūt augstāko izglītību, kas viņām vieglāk ļauj sasniegt individuālus profesionālos panākumus esošajā sistēmā.

Sociālistiskā feminisma sekotāji uzskata, ka patriarhāts un kapitālisms ir savstarpēji saistīti sieviešu ekspluatācijas un apspiešanas veidi. Sociālistiskās feministes, atšķirībā no liberālajām feministēm, norāda, ka individuālie panākumi nav pietiekami, lai radītu reālas sociālas pārmaiņas. Sociālistiskais feminisms aplūko, kā strādnieku šķiras (working class) sievietes, kuras pārsvarā strādā aprūpes nozarēs (joma, kurā ir liels sieviešu īpatsvars), ir ekonomiski nelabvēlīgā situācijā un kā tas noved šīs sievietes līdz ekonomiskajai un sociālajai pakļautībai. Kustība neskatās tikai uz dzimumu algu atšķirību, bet arī uz neapmaksāto darbu, ko bieži vien mājsaimniecībās veic sievietes, piemēram, ēdiena gatavošana, uzkopšana un bērnu audzināšana. Sociālistiskā feminisma atbalstītājiem svarīga ir arī sieviešu piekļuve kontracepcijai, aborta tiesības un visiem atbilstoša un pieejama veselības aprūpe.

Izvēles feminisma (choice feminism) sekotāji uzskata, ka jebkurš sievietes lēmums pēc būtības ir feministisks, jo tos ir pieņēmusi pati sieviete, nevis kāds cits. Līdzīgi kā girlboss feminismā, izvēles feminisms nav intersekcionāls un iekļaujošs. Šāda pieeja feminismam nozīmē, ka katrai sievietei ir privilēģija precīzi noteikt, kā viņa vēlas dzīvot savu dzīvi. Tomēr tas neņem vērā ierobežojumus, ko nosaka rase, seksuālā orientācija un identitāte, ekonomiskais stāvoklis, veselības stāvoklis u. tml. Sievietēm ar mazāk privilēģijām ir mazāk iespējas un izvēles (jāstrādā un jāveic izvēles, esot sava sociālā un ekonomiskā stāvokļa robežās).

TERF (trans-exclusionary radical feminism) jeb transpersonas izslēdzošs radikālais feminisms ir kustība, kas noliedz transpersonu, īpaši transsieviešu, identitātes esamību un pamatotību. 1973. gada Rietumkrasta lesbiešu konferences laikā cisdzimtes sieviete Robina Morgana apgalvoja, ka gadi, ko viņa ir pavadījusi, izdzīvojot un ciešot androcentriskā sabiedrībā, ir viņai izpelnījuši sievietes identitāti. Tādēļ viņa norāda, ka transsievietes nav spējīgas saprast “patieso” sievietes identitāti, un ar to saistītās grūtības. Kā arī TERF kustība tic, ka transsievietes nostiprina dzimtes binaritāti, kas bremzē dzimumu līdztiesību. Ir jāsaprot, ka šī kustība ir balstīta transfobijā un izglītības trūkumā, kas veicina bailes un nošķirtību.

Transpersonas iekļaujošs feminisms iekļauj transsievietes. Transsievietes nevar nebūt daļa no feminisma. Pirmkārt, jo viņas ir sievietes un piedzīvo mizogīniju, kā arī transsievietēm ir sociāls spiediens pierādīt savu sievišķību. Šāda transsieviešu “uzraudzīšana” ietekmē visas sievietes, jo būtībā šī transfobiskā un antifeministiskā ideoloģija vēlas kontrolēt sieviešu ķermeņus un nostiprināt dzimtes binaritāti. Papildus svarīgi ir norādīt saikni starp transfobiju un rasismu. Ja sievietes izskats neatbilst “tradicionālajai sievišķībai” (t. i., gaišs ādas tonis, tieva, noteikti sejas vaibsti u. c.), tad tiek apšaubīta viņas sievišķība. Tieši transpersonu izstumšana no feminisma pastiprina dzimumu normas un stereotipus. Ir jāsaprot, ka cisdzimtes sievietes neko nezaudēs, ja viņas veidos iekļaujošu feminismu kopā ar transsievietēm.

Galu galā transpersonu un citu marginalizētu grupu izstumšana no feminisma padara feminismu neefektīvu un bezjēdzīgu, jo netiek aizstāvētas visu sieviešu un nebināru personu tiesības. Protests aicina jebkuru lasītāju praktizēt intersekcionālu feminismu.

Avoti:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality
https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/sex-gender-identity
https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html
​​https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/sex-gender-identity/whats-intersex
https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender
https://www.genderbread.org/wp-content/uploads/2017/02/Breaking-through-the-Binary-by-Sam-Killermann.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters
http://www.the-standard.org/opinion/nicewaner-unpacking-terf-ideology-and-why-educating-ourselves-is-the-first-step-toward-dismantling-transphobia/article_e2038456-d5b9-11ea-afae-6794af797631.html
https://www.hrc.org/resources/5-things-to-know-to-make-your-feminism-trans-inclusive
https://aninjusticemag.com/why-girlboss-feminists-make-us-nauseous-404ebb409fd3
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/liberal-feminist
https://www.masterclass.com/articles/socialist-feminism#what-is-socialist-feminism
https://femmagazine.com/feminism-101-what-is-choice-feminism/