Prezentācija par garīgo veselību/Presentation about mental health

19.04.2019 22:04
Elizabete Vegnere

.

Šeit var iepazīties ar prezentāciju par bērnu un jauniešu (un ne tikai) garīgo veselību, kas arī tika rādīta mūsu diskusijā pirms nedēļas.

Prezentācijā galvenokārt aplūkota statistika no dažādiem pētījumiem un izskaidrota palīdzības pieejamība jauniešiem Latvijā.

--

Here you can find the presentation about children and young people's (but not only their) mental health. This presentation was also shown in our discussion a week ago.

Generally there's a summary of statistics from different studies and also an explanation of how aviable and easy to acess is help for young people in Latvia.