"Protests" nosoda transpersonu tiesību ierobežošanu Ungārijā/"Protest" Condemns the Violation of Trans Rights in Hungary

23.05.2020 18:00
Anna Norvele

Author - Protests

“Protests” nosoda Ungārijas valdības lēmumu liegt transpersonām juridisku atzīšanu


Ungārijas valdība pieņēmusi likumu, kas paredz vairs neatzīt transpersonas identifikācijas dokumentos, definējot, ka dzimums ir "bioloģiskais dzimums, kas ir balstīts uz primārajām dzimuma īpašībām un hromosomām". Tādejādi transpersonām tiek liegta likumīga dzimuma maiņa, vārda maiņa. Tas palielinās diskrimināciju un, iespējams, naida noziegumus - Ungārijas iedzīvotājiem ikdienā bieži ir jāizmanto identifikācijas dokumenti, kas jauno ierobežojumu dēļ nozīmēs, ka transpersonām ir bieži “jāiznāk no skapja” pilnīgiem svešiniekiem. 


Šis lēmums nebalstās zinātnē, un tā pieņemšana ir arī ekonomiska kļūda. Ungārija ir novērtēta kā viena no LGBTQ+ kopienai naidīgākajām valstīm Eiropas Savienībā, un jau pirms šī likuma pieņemšanas LGBTQ+ cilvēki to bieži pameta. Viņu lēmumu var saprast - Orbāns cenšas sevi pozicionēt kā “tradicionālo vērtību aizstāvi”, kas nozīmē, ka dažādas cilvēku grupas, tai skaitā LGBTQ+ kopiena tiek pakļauta naida runai un diskriminējošiem lēmumiem no valdības puses. 


Šī likuma pieņemšana ir varas ļaunprātīga izmantošana Covid-19 pandēmijas laikā. Šis ir brīdis, kurā visām Eiropas valdībām būtu jāvērš uzmanība uz veselības aprūpi un finansiālu palīdzību ekonomiskās krīzes skartajiem. Tomēr gan Ungārijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs notiek mēģinājumi ārkārtas situācijas laikā atņemt cilvēktiesības dažādām grupām un vājināt demokrātiju. Tas ir nepieļaujami, un Eiropas Savienībai ir jārīkojas, aiztāvot tās poltiskās vērtības un mazāk aizsargātās grupas Eiropas sabiedrībās. 


Pat demokrātiskās sabiedrībās transpersonas ir viena no neaizsargātākajām, bet vienlaikus stigmatizētākajām iedzīvotāju grupām, kas pakļauta gan fizisku uzbrukumu, gan diskriminācijas, gan pašnāvības riskam. Ungārijā, kas vairs netiek uzskatīta par demokrātisku valsti, saskaņā ar jaunāko “Freedom House” ziņojumu, pēc šī likuma pieņemšanas transpersonas ir pakļautas vēl lielākiem riskiem. Ungārijas valdība demonizē LGBTQ+ kopienu un attēlo to kā ienaidniekus, kas kaut kādā veidā apdraud valsts drošību un pastāvēšanu, vērtības un dzīvesveidu. 


Mēs uzskatām, ka šis likums ir ne tikai uzbrukums transpersonām, bet arī ziņa jebkuram ungāram, kas neiekļaujas Orbāna ideālajā pasaules skatījumā. Ja Eiropas Savienība uz to nereaģēs, atbalsot Ungārijas demokrātiskos politiskos spēkus, brīvo presi, nevalstisko sektoru un aktīvistus, situācija kļūs tikai sliktāka, un šim likumam sekos citi, apdraudot daudzu ungāru un eiropiešu dzīves. 


"Protests” condemns the ban on legal gender recognition in Hungary.


The Hungarian parliament passed a new law last week, completely banning legal gender recognition for trans people, defining gender as “biological sex, based on primary sex characteristics and chromosomes”. This definition bans trans people from legally changing their gender and name. 

This decision will lead increased discrimination and targeted violence- Hungarian citizens have to use identification documents quite often in their daily lives, meaning that trans people will need to come out nearly daily to complete strangers.


This definition of sex and gender is not only scientifically inaccurate, its acceptance is also a huge political mistake. Hungary ranks as one of the most unfriendly countries for LGBTQ+ people in Europe, and even before this law was passed, many LGBTQ+ people were leaving the country. Their decision is understandable- Viktor Orban is attempting to position himself as a “traditional values' defender” meaning that multiple groups of people, including the LGBTQ+ community, are targets for hate speech and discriminatory attacks from the government.


The passing of this law is a clear abuse of power during the COVID-19 pandemic. During these difficult times, every European government should be focusing their attention on healthcare and financial help to those affected by the ongoing crisis, but instead, in Hungary and in other European countries there are attempts to take away basic human rights from multiple groups of people and to weaken democracy. This is unacceptable-  the EU has to intervene, to defend its political positions and the marginalized groups of Europe.


Even in democratic societies, transgender people are one of the least protected and most stigmatized groups of people and are often targets of physical violence, discrimination, and also have the highest suicide rates among the general populace. In Hungary, which is not classified as a democratic country anymore in accordance with the newest Freedom House announcement- due to the newly passed law, trans people are at an even higher risk of violence. 

Hungary demonizes the LGBTQ+ community and dishonestly presents it as an “enemy”, which threatens the country’s safety, values, and lifestyle.