"Protests" condemns the Ugandan "Kill the gays" bill (EN, LV)

27.10.2019 22:14
Protests

 

We have written an open letter to Ugandan President Joweri Museveni, Ugandan Minister of State for Ethics and Integrity Simon Lokodo and the Ugandan parliament condemning the reintroduction of a proposed bill that would make homosexuality punishable by death, as well as asking to vote against this bill tomorrow, October 28th, 2019. 

Open letter to, 

Ugandan President Joweri Museveni

Ugandan Minister of State for Ethics and Integrity Simon Lokodo

The Ugandan parliament


   The world was shocked and hurt by Uganda’s Minister of State and Integrity Simon Lokodo’s announcement that the Ugandan parliament could vote once more on a bill designed to implement the death penalty for homosexual behaviour and actions which support the LGBTQ+ community. Five years ago, the country’s constitutional court ruled against this legislation, but even so, just the introduction of this potential measure into the political discourse resulted in a surge of hate crimes against members of the Ugandan LGBTQ+ community. The affected sought refuge in the EU, the USA, and Canada, but due to the shortcomings of the authorities of the relevant nations and the complications caused by the global refuge crisis, and no shortage of local bigotry, the LGBTQ+ refugees end up stuck in migrant camps, where they are one of the most vulnerable groups and are often subject to violence. 

However, most Ugandans affected by the unshackling of hatred created by this bill remain in their homeland. 

The proponents of the legislation concerning the death penalty for being gay seem to believe that the community’s and their allies’ efforts to create a more inclusive and safe society are a threat to all Ugandans and most especially the country’s youth. They claim that the LGBTQ+ community “recruits” in schools and that “homosexuality is, for Ugandans, foreign and unnatural”. This is a well-known lie, rooted in ignorance and hatred, and not at all in any kind of science of empirical evidence. The real harm is caused by bigotry and the misguided efforts of changing or curtailing people’s natural sexuality. Homosexuality is no more malleable to change and no more unnatural than heterosexuality. 

The aforementioned proponents also call upon religion to support their position. We, by no means, desire to tell people what to believe, but it should be noted how rare and controversial the belief in the death penalty as an appropriate punishment for ostensibly sinful behaviour is among modern Christians. Neither the Pope nor the Archbishop of Canterbury support such drastic measures. Indeed, how many Christians can look at the killing proposed by the bill and the hatred and violence it enables in the wider society and confidently claim that this aligns with the core message of Jesus Christ. 

According to the Cornell Centre on Death Penalty Worldwide, Uganda has, in effect, abolished the death penalty. The last civilian execution was in 1999, the last military death penalty was in 2005. It is cruel and incomprehensible to reinstate capital punishment just for the purpose of the persecution of people who merely engage in consensual sexual and romantic relations with their peers, when even murderers and rapists are not treated with such callousness. 

This law intends to punish not only members of the LGBTQ+ community but also their allies in the wider society. In practice this will mean that once the bill is passed, anyone who has helped, provided refuge, or publicly defended LGBTQ+ people could face a prison sentence. In this we see an attack on free speech, the right to assemble and protest, freedom of religious and political belief and all in all a comprehensive assault on the human rights and dignity of the LGBTQ+ community and their allies.

The comments made by Mr. Simon Lokodo concerning the future possibility of the death penalty being also applicable to anyone who in any way supports the LGBTQ+ are especially worrying, such attitudes among the highest members of the government will only lead to a nation where anyone who so much as dares to question the ruling dogma will be persecuted, assaulted, and ostracized. 

If Uganda passes this bill, it will only propagate fear and desperation. It will mean more people leaving the country, despite the dangers that entails. This law will affect all Ugandans, whether they’re in their homeland or abroad. It will affect refugees, and it will affect their places of refuge. 

We condemn the actions Mr. Simon Lokodo has undertaken by lobbying this law, as well as the actions of the President, Joweri Museveni — signing the bill in 2014 and continuous support for it since then. 

We must implore the Ugandan parliament to vote down this piece of legislation, and we express our support for the country’s LGBTQ+ community and all those who seek to aid them against the injustices they face. Further, we ask all public figures and spiritual leaders to voice their condemnation of the recent developments in Uganda. We hope to see the international community come forward with a thought out and strategic plan of action which will help the LGBTQ+ Ugandans whilst avoiding punitive action in the form of sanctions which would only harm those who have had no say in this matter.  


Youth organization “Protests”

MARTA Resource Center for Women

Antoņina Ņenaševa, co-chair of “The Progressives”

Edmunds Cepurītis, co-chair of “The Progressives” 

Marija Golubeva, Member of the 13th Saeima, “Development/For”

Dace Rukšāne-Ščipčinska, Member of the 13th Saeima, “Development/For”

Marika Kacare, LGBTQIA+ rights activist


We thank everyone who supported and signed this letter, as well as our team members Anna Norvele and Raia Zerbis for their research and commitment.


Esam uzrakstījuši atklātu vēstuli Ugandas prezidentam Joveri Museveni (Joweri Museveni), Ugandas Ētikas un integritātes ministram Saimonam Lokodo (Simon Lokodo) un Ugandas parlamentam, nosodot viņu lobēto likumprojektu, kas paredz homoseksualitātes sodīšanu ar nāvi, kā arī aicinot balsot pret šo likumprojektu  tā izskatīšanas laikā rīt, 2019.gada 28.oktobrī.
Atklāta vēstule 

Ugandas prezidentam Joveri Museveni (Joweri Museveni)

Ugandas Ētikas un integritātes ministram Saimonam Lokodo (Simon Lokodo)

Ugandas parlamentam 


Pasauli ir šokējis un sāpinājis Ugandas ētikas ministra Saimona Lokodo paziņojums, ka Ugandas parlaments varētu vēlreiz balsot par likumprojektu, kas paredz nāvessodu par homoseksualitāti un cietumsodu par LGBTQ+ kopienas atbalstīšanu. Pirms pieciem gadiem Ugandas konstitucionālā tiesa šo likumu noraidīja, bet tā pieņemšanas mēğinājums izraisīja naida noziegumu pieaugumu pret Ugandas LGBTQ+ kopienu. Daudzi LGBTQ+ ugandieši meklēja patvērumu Eiropas Savienībā, ASV un Kanādā, bet bēgļu krīzes dēļ daļa no viņiem joprojām ir iestrēguši bēgļu nometnēs, kur bieži ir viena no visvairāk vardarbības riskam pakļautajām grupām. Bet bēgļu gaitās devās mazākā Ugandas LGBTQ+ kopienas daļa; lielākoties kopienas pārstāvji izvēlējās palikt dzimtenē. 

Likuma par nāvessodu par homoseksualitāti virzītāji uzskata, ka kopienas centieni iekļaujošākas un drošākas sabiedrības virzienā apdraud Ugandas sabiebrību un visvairāk tās jaunatni. Viņi apgalvo, ka LGBTQ+ kopiena un tās atbalstītāji "rekruitē" skolās un ka "homoseksualitāte ugandiešiem nav dabiska". Tā nav taisnība; pētījumi pierāda, ka cilvēks nevar izvēlēties savu seksuālo orientāciju, kā arī nevar to mainīt. Bez tam mēğinājumi to darīt atstāj smagas psiholoğiskas un emocionālas sekas. Tas attiecas arī uz heteroseksuāliem cilvēkiem; tāpat kā nevar padarīt homoseksuālu vai biseksuālu cilvēku par heteroseksuālu, nevar radīt heteroseksuālā cilvēkā iekāri pret savu dzimumu. 

Mēs apzināmies, ka daļa kristiešu uzskata seksuālas attiecības viena dzimuma cilvēku starpā par grēku, un šīs vēstules mērķis nav strīdēties par teoloğiju. Mēs gribam norādīt, ka kristietieši nesoda visus grēciniekus ar nāvi tikai tāpēc, ka viņi ir grēcīgi. Tieši pretēji - daudzi kristieši iestājas pret nāvessodu kā tādu, jo uzskata, ka tas ir pretējs kristietības centrālajai ziņai. 2018. gada 2. augustā Romas pāvests apstiprināja izmaiņas Katoliskās Baznīcas katehismā, kas tagad nāves sodu pilnībā noraida kā “uzbrukumu cilvēka neaizskaramībai un cieņai” un cīnās par nāvessoda atcelšanu visā pasaulē. Nāves sodu neatbalsta arī daudzi luterāņu, baptistu, anglikāņu un citu konfesiju novirzieni. 

Saskaņā ar Cornell Center on Death Penalty Worldwide informāciju, Uganda ir de facto atmetusi nāvessodu - pēdējā civilista eksekūcija notikusi 1999. gadā (pēdējā militārista - 2005.), un ir nežēlīgi un nesaprotami atjaunot nāvessodu, lai nogalinātu cilvēkus, kas stājas brīvprātīgās seksuālās attiecībās ar citiem pieaugušajiem, bet nepiemērot to personām, kas veic darbības, kas objektīvi nodara kaitējumu citiem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā (piemēram, slepkavām vai izvarotājiem). 

Šis likums paredz sodīt ne tikai cilvēkus, kas stājas attiecībās ar sava dzimuma cilvēkiem, bet arī ikvienu, kas "iesaistīts rekruitēšanā". Praksē tas nozīmē, ka likuma pieņemšanas gadījumā cietumā varēs nonākt cilvēki, kas palīdzējuši, snieguši patvērumu vai publiski aizstāvējuši LGBTQ+ kopienas tiesības. Mēs šādā rīcībā redzam vārda un pulcēšanās brīvības, reliğijas un politisko uzskatu brīvības ierobežošanu, kā arī uzbrukumu LGBTQ+ kopienas un viņu atbalstītāju tiesībām uz dzīvību un cilvēka cieņu. Šāda valsts attieksme var viegli novest pie tā, ka tiek vajāts ikviens, kas nepiekrīt vadošo konservatīvo kristiešu pārliecībai par homoseksualitāti vai metodēm, ko valsts izmanto, lai ar to cīnītos.

Ja Uganda pieņems šo likumu, tajā vairosies bailes un izmisums. Paredzams, ka daļa no cilvēkiem, ko likums skar, izvēlēsies pamest valsti par spīti tam, ka tas nozīmē tikai nosacītu drošību - likums attieksies arī uz ugandiešiem, kas dzīvo ārpus valsts. Uganda neatrodas vakuumā, un šis likums nav tikai tās iekšēja lieta - tas skar arī valstis, kas uzņem bēgļus, valstis, kurās LGBTQ+ kopienas bēgļi pieprasa patvērumu un valstis, kurās ugandiešu diaspora mīt jau tagad. 

Mēs nosodām Saimona Lokodo un prezidenta Joveri Museveni rīcību, virzot un lobējot šo likumu, un parakstot to 2014. gadā. Aicinām Ugandas parlamentu noraidīt šo likumu un izsakām savu atbalstu Ugandas LGBTQ+ kopienai un visiem, kas strādā, lai to atbalstītu. 


Jaunatnes organizācija “Protests”

Centrs “MARTA”

Antoņina Ņenaševa, partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētāja

Edmunds Cepurītis, partijas “Progresīvie” līdzpriekšsēdētājs

Marija Golubeva, 13.Saeimas deputāte, Attīstībai/Par

Dace Rukšāne-Ščipčinska, 13.Saeimas deputāte, Attīstībai/Par 

Marika Kacare, LGBTQI+ tiesību aktīviste 


Vēlamies pateikties visiem, kas atbalstīja un parakstīja šo vēstuli, kā arī mūsu biedriem Annai Norvelei un Raia Zerbis par ieguldīto darbu.