Glābiet bites un lauksaimniekus!

20.04.2020 17:41
Protests

Mēs esam atkarīgi viens no otra tikpat ļoti, cik esam atkarīgi no mums pieejamā ēdiena un tā, kā tas nonāk pie mums. COVID-19 krīze mums liek pārdomāt ne tikai veselības sistēmas nozīmi, bet arī darba drošību, sociālās atbalsta sistēmas, kā arī to, kā šādas krīzes ietekmē ēdiena pieejamību. Dzīvojot Eiropas Savienībā, esam diezgan priviliģēti, jo pārtikas ķēdes pārrāvumus nejūtam, tomēr arī tas nav garantēts. It īpaši tāpēc, ka ES praktizētā lauksaimniecība mēdz pielietot dabai nedraudzīgas metodes, kas rada ilgtermiņa izaicinājumus dabas sistēmām. Klimata pārmaiņu ietekme un dažādu slimību izplatība rada nāvīgu spiedienu uz pārtikas ķēdēm, no kā ir atkarīga mūsu dzīvotspēja.

2019. gada 25. novembrī visā Eiropas Savienībā tika uzsākta Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus!”, lai līdz 2035. gadam pakāpeniski izskaustu sintētiskos pesticīdus, atbalstītu lauksaimniekus, kā arī glābtu bites un dabu.

Kāpēc?
Eiropas lauksaimniecība tuvojas strupceļam. Lauksaimniecības politika, kas bija vienpusēji vērsta uz ražas palielināšanu, palielinot toksisko agroķīmisko vielu izmantošanu, ir novedusi ekosistēmu līdz sabrukuma robežai. Ik dienu samazinās bioloģiskā daudzveidība, kas ir mūsu pārtikas sistēmu pamatā, tādējādi nopietni apdraudot mūsu pārtikas, iztikas līdzekļu, veselības un vides nākotni. Sekas ir postošas dabai: bites, tauriņi un citi kukaiņi izzūd no mūsu ainavas, un iepriekš plaši izplatītie putni ir pārstājuši dziedāt mūsu laukos. Mūsu strauti un upes tiek piesārņotas, un mēs ik dienas esam pakļauti sintētisko pesticīdu kokteilim, ko apēdam kopā ar pārtiku.

Aicinām mūsu atbalstītājus un visus, kuriem rūp mūsu nākotne, parakstīt iniciatīvu! Kampaņu kopīgi uzsāka 90 organizācijas no 17 Eiropas Savienības (ES) valstīm. Latvijā kampaņu atbalsta Ekodizaina kompetences centrs, Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas Fonds.

Aicinām mūsu draugus — Fridays for Future Latvia, Latvijas Jaunatnes Padomi (LJP), Dzīvnieku brīvību, PROGRESĪVIE — nodot ziņu tālāk!

PETĪCIJA PIEEJAMA ŠEIT!