Mūsu biedres ChaulaTV!/Our members on ChaulaTV!

13.04.2019 00:10
Protests

ChaulaTV

Šodien mūsu valdes locekle Elizabete Vegnere un garīgās veselības diskusijas organizatore Agate Dārzniece devās uz ChaulaTV studiju, kur atbildēja uz vairākiem ar organizāciju un svētdienas diskusiju saistītiem jautājumiem. Biedres gan ieskicēja garīgās veselības problēmas jauniešiem Latvijā, gan arī pastāstīja par "Protesta" aktualitātēm un pasākumiem — gan jau notikušajiem, gan gaidāmajiem. 

--

Today our member of the board Elizabete Vegnere and the organiser of the mental health discussion Agate Dārzniece visited ChaulaTV where they answered some questions about the organisation and Sunday's discussion. Our members gave a general idea of youth problems with mental health in Latvia and also told about "Protests" events and activities — both finished and upcomming ones.

Lepojamies ar mūsu biedrēm!