Nosodām kārtējo uzbrukumu demokrātijai Krievijā (LV; RU)

16.06.2020 22:04
Protests

 

По-русски ниже.

2020. gada 1. jūlijā Krievijā notiks balsošana par Konstitūcijas grozījumiem. Galvenais mērķis ir ļaut pašreizējam prezidentam Vladimiram Putinam valdīt vēl 16 gadus, jo saskaņā ar vienu no grozījumiem pašreizējā prezidenta termiņi tiek nonullēti.

Svarīgi saprast, ka šī balsošana nav pilnvērtīgs referendums, tas ir plebiscīts, kas rīkots, lai parādītu sabiedrības atbalstu Putinam. Krievijas varas iestādes baidās rīkot referendumu tāpēc, ka, pat ņemot vērā neizbēgamos viltojumus, viņi baidās zaudēt, nesaņemot nepieciešamo balsu skaitu.

Vladimira Putina reitings šobrīd atrodas vēsturiskā minimumā un ir tikai 28%. Cilvēki ir noguruši no autoritārās varas, viņi neredz pozitīvas pārmaiņas. Pēdējos gados varas iestādes tikai smacē vārda brīvību, ar spēku apspiež mierīgus protestus, izplata acīmredzamu propagandu gan valsts iekšienē, gan ārpus tās. Pirms nedēļas policija arestēja desmitiem aktīvistu, kas bija izgājuši piketos vienatnē pret policistu vardarbību, bet pagājušajā vasarā arestēja simtiem cilvēku, kas piedalījās miermīlīgās protesta akcijās Maskavā, Sanktpēterburgā un citās pilsētās.

Tagad koronavīrusa dēļ Krievijas varas iestāžu reitings ir kritis vēl stiprāk, jo viņi nav spējuši pasargāt cilvēkus, nav sniegts savlaicīgs finansiālais atbalsts, daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu. Tāpēc ļoti liela sabiedrības daļa ir pret grozījumiem, bet Krievijas valdība tomēr cenšas tos pieņemt, baidīdamās zaudēt varu un iespēju arī turpmāk laupīt tautu, kas ar katru gadu arvien vairāk ieslīgst nabadzībā. Tas notiek, neskatoties uz to, ka Krievijā joprojām plosās COVID-19 epidēmija, Krievija joprojām atrodas trešajā vietā pasaulē pēc saslimušo skaita un pirmajā vietā pēc mirstības ārstu vidū, ar katru dienu saslimušo skaits tikai pieaug, pat neskatoties uz to, ka Krievijas valdība cenšas noslēpt reālus datus par saslimušajiem.

Tāpēc ir svarīgi nepalikt malā un atbalstīt Krievijas tautu viņu cīņā pret noziedzīgu autoritāro režīmu, kuram iespēja aplaupīt valsti un tautu ir svarīgāka par cilvēku dzīvībām. 30. jūnijā plkst. 13.00 pie Krievijas vēstniecības ēkas Rīgā notiks protesta akcija. Paudiet savu atbalstu un solidaritāti ar Krievijas pilsoņiem. Tikai kopā mēs varam cīnīties pret nelikumībām.


По-русски.

1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституции РФ. Основная цель – позволить нынешнему президенту Владимиру Путину править ещё 16 лет, поскольку, согласно одной из поправок, сроки нынешнего президента обнуляются.

Важно понимать, что это голосование не является полноценным референдумом, это плебисцит, призванный показать всеобщую поддержку Путина со стороны общества. Российские власти боятся проводить настоящий референдум потому, что, даже учитывая неизбежные фальсификации, они боятся проиграть, не набрав необходимое число голосов или процент пришедших на голосование.

Рейтинг Владимира Путина сейчас находится на историческом минимуме и составляет всего 28%. Люди устали от авторитарной власти, они не видят позитивных изменений. В последние годы власти лишь душат свободу слова, силой подавляют мирные протесты, распространяют очевидную пропаганду как внутри страны, так и за её пределами. Буквально неделю назад полиция арестовала десятки активистов, вышедших с мирными одиночными пикетами против полицейского насилия, а прошлым летом силой разогнала сотни человек, вышедших на мирные акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Сейчас, из-за коронавируса, рейтинг властей России упал ещё сильнее, ведь они не смогли защитить людей, не была оказана своевременная финансовая поддержка, многие люди потеряли работу. Из-за всего этого очень большая часть общества выступает против поправок, но российское правительство все равно пытается их принять, боясь потерять власть и возможность и дальше грабить с каждым годом все сильнее беднеющий народ. Это несмотря на то, что в России всё ещё бушует эпидемия COVID-19, а Россия всё ещё находится на третьем месте в мире по числу заболевших и на первом месте по смертности среди врачей, с каждым днём число заболевших только растет, даже несмотря на то, что власти России пытаются скрыть реальные данные по заболевшим.

Именно поэтому важно не оставаться в стороне и поддержать народ России в его борьбе с преступным авторитарным режимом, которому возможность грабить страну и народ важнее, чем жизни людей. Приходите 30 июня в 13:00 к зданию Посольства РФ в Риге и выразите свою поддержку и солидарность с гражданами России. Ведь только вместе мы можем противостоять беззаконию.