Noticis pirmais klimata gājiens kopš pandēmijas sākuma

31.03.2022 22:16
Protests

 Gājiens iet gar Rīgas Biržu. Foto: Niklāvs Kadiķis/Protests (CC BY 4.0)

Pagājušo piektdien, 25. martā, Rīgā vairāk nekā 100 cilvēku pulcējās gājienā, kurā prasīja sistēmiskas pārmaiņas, kas risinātu klimata krīzi. Gājienu organizēja Fridays For Future Latvia sadarbībā ar jaunatnes organizāciju Protests. Vienlaikus līdzīgas akcijas notika vairāk nekā 600 pasaules pilsētās 93 valstīs.

Gājienā skanēja tādi saukļi kā “Sliktai politikai nē, jāieklausās zinātnē” un “Zemeslode sauc, laika nav daudz”. Cilvēki bija sanākuši ar plakātiem, bet daļa bija ieradušies ar Ukrainas karogiem. Atteikšanās no Krievijas gāzes Latvijai svarīga gan klimata, gan starptautiskās drošības situācijas dēļ.

Todien Fridays For Future Latvia arī nosūtīja vēstuli (pieejama šeit) Ministru kabinetam un vairākām ministrijām, kurā norādīja uz rīcībām, kas Latvijai jāveic, lai klimata mērķi tiktu īstenoti darbos, nevis tikai “gudri” apspriesti. Piemēram, nepieciešams atvieglināt vēja parku izbūvi un saules paneļu uzstādīšanu. Jāveic ieguldījumi sabiedriskā transporta attīstībā, sevišķi pasažieru vilcienu satiksmē, lai pēc iespējas vairāk vietas būtu sasniedzamas bez privātās automašīnas.

Eiropas Savienība 2020. gadā pieņēma Eiropas zaļo kursu, taču tas nav pietiekami ambiciozs un nebalstās zinātnieku aicinājumos. Pat ja tas tiktu pilnībā izpildīts, netiktu novērstas katastrofālas klimata pārmaiņas. Vispasaules gājieni nepieciešami, lai pārliecinātu valstu valdības un starptautiskās organizācijas rīkoties ambiciozāk.

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, kas ir pasaules autoritāte klimata krīzes jautājumos, februāra beigās savā ziņojumā brīdināja, ka klimata situācija ir sliktāka, nekā līdz šim domāts. Mēs šobrīd virzāmies uz globālo sasilšanu par vairāk nekā 1,5 °C, salīdzinot ar industriālās revolūcijas sākumu, kas aizsāktu nekontrolējamu domino efektu un novestu pie katastrofas.

Uz galeriju attiecas CC BY 4.0 licence un uz bildēm var atsaukties ar "Niklāvs Kadiķis/Protests".