Pikets pret LGBTQA+ kopienas vajāšanu Čečenijā/Protest against the persecution of LGBTQA+ people in Chechnya

09.03.2019 18:30
Protests
Pikets pret LGBTQA+ kopienas vajāšanu Čečenijā

4. martā "Protesta" un "Skapis.eu" biedri un citi interesenti tikās pie Krievijas vēstniecības, lai protestētu pret decembrī atsākušos LGBTQA+ cilvēku vajāšanas vilni Čečenijā, kas pārsteidza pasauli ar pielietoto spīdzināšanas metožu nežēlību, kas vairākos gadījumos beidzās ar nāvi.

Mēs pieprasījām Krievijas valdības aktīvu darbību un vainīgo sodīšanu kā arī aicinājām ANO Cilvēktiesību padomi izmeklēt cilvēktiesību situāciju Čečenijas Republikā.

Paldies visiem, kas ieradās un bija ar mums! Mēs bijām skaļi un pierādījām, ka arī Latvijai nav vienalga!

--

On March 4th members of "Protests" and "Skapis.eu" and other interested people met by the Embassy of Russia to protest against persecution of LGBTQA+ people in Chechnya, that has been reported since December. Cruel torture methods are being used, which, in several cases, have resulted in death.

We asked for Russia’s government to act, and to punish the perperators of these crimes. We also asked the United Nations Human Rights Committee to investigate the human rights violations occurring in Chechnya.

Thanks to everyone who joined us! We were loud and showed that Latvia isn't indifferent on this issue!