Mājaslapa ir klāt!/The website is here!

10.03.2019 00:21
Protests

 

Tas beidzot ir noticis  - mazliet vairāk kā trīs mēnešus kopš dibināšanas kongresa mums ir mājaslapa!

Apzināmies, ka solījām to izveidot daudz ātrāk, tomēr darbu bija tik daudz, ka nesanāca kārtīgi pieķerties.

Par spīti visam, šodien likām prātus un rokas kopā, lai beidzot uzrakstītu pēdējos rakstus un saprogrammētu pēdējās koda rindas.

Tagad jums visiem ir iespēja gan iepazīties ar mūsu mērķiem, gan izlasīt mūsu statūtus, gan arī pievienoties mūsu pulkam!

--

It's finally happened - it's been a little bit over three months since our founding Congress and we finally have a website!

We know that we promised to finish it way sooner but we had so much work that there was simply no time.

Despite our workload today we put our minds and hands together to finally write the last articles and program the last lines of code.

Now you all have a chance to get acquainted with our goals, read our statutes and join us!